HOLDBESKRIVELSE - STT 4

STT 4

Beskrivelse:
STT 4 er en to-årig svømmeuddannelse, der har til formål at uddanne svømmerne til at kunne mestre nogle svømmetekniske færdigheder, der skal sikre en god progression i deres forhåbentlig lange svømmekarriere. 

På STT 4 arbejder trænerne med mere legende elementer i træningen, da svømmere i denne alder oftest har nemmere ved at lære forskellige færdigheder igennem leg. Vi har også nøje for øje, at træningen i netop denne alder er så kreativ som mulig og træningen ikke fyldes med traditionel banesvømning. Trænerne vil ligeledes have et stort teknisk fokus i træningen, og vil arbejde med at svømmerne udvikler sig teknisk og motorisk gennem sjove øvelser i alle stilarter. 

 

Målgruppe:
Holdet består af 24 svømmere, hvor pigerne er 8-9 år, og drengene er 9-10 år.
Holdet træner 40-42 uger pr. sæson. 

 

Træningsmængde:
Som yngste årgang på holdet træner man 2 gange om ugen á 1 time i vand. De svømmere, der er af ældste årgang, træner 3 gange om ugen á 1 time i vand.
Udover den almindelige vandtræning, vil der også være målrettede øvelser på land i form af smidighedstræning, sjove bevægelses- og koordinations-øvelser samt kreative gruppeaktiviteter. Dette kalder vi “Dryland”, og alle svømmere på holdet vil have 2x30min. dryland om ugen i forlængelse af eller før vandtræningen. Her er formålet at udvikle svømmernes færdigheder inden for motorik, balance, styrke og smidighed på måder, der bedre understøttes på land, end vi kan gøre i vandet, og dermed skabe en mere alsidig svømmer. 

 

Stævner:

Svømmerne på STT 4 deltager i 5-8 stævner pr. sæson som primært er egne klubstævner og andre små invitationsstævner. Hensigten for holdet er, at svømmerne får erfaring med stævnesituationer, afprøvet alle stilarter af samt lære at håndtere situationer, hvor nerverne er ude på tøjet. 

 

Træningslejre:
Ved oprykning til STT 4, så vil svømmerne også opleve, at der kommer stort fokus på det sociale samhold, fællesskab og holdånd end de før har været vant til i Svømmeskolen. Derfor deltager svømmerne på en teknikweekend i november-måned på 2 dage samt en minilejr i påskeferien på 4 dage. Alle lejre og weekender er i Danmark. Man må derfor være indstillet på, at der ikke skal bookes rejser/ferier i disse perioder.