Om BROEN Høje-Taastrup

 

BROEN har som formål at støtte socialt udsatte børn og unge med kontingenter og evt. udstyr til idræt, spejder, musik eller andre fritidsaktiviteter,
så de på lige fod med alle andre børn har mulighed for at dyrke fritidsinteresser. Målet er også at barnet skal være en del af et positivt fællesskab
og at de skulle kunne spejle sig i voksne rollemodeller og dermed får nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

Broen skaffer midler ved at søge fonde og puljer og desuden modtager de donationer fra virksomheder og private.
De støtter børnene igennem et samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, SSP, lærere, pædagoger samt andre der har den daglige kontakt til børnene og de unge.

STT samarbejder med Broen, og finder plads til børn der har fået bevilget tilskud.
Vær dog opmærksom på at hvis du HAR tilmeldt og betalt for et svømmehold selv, så kan du ikke få bevilget tilskud fra Broen.

Læs mere om Broen her: https://broen-danmark.dk/hoejetaastrup/