Holdbeskrivelser

Vi gør opmærksom på at Babysvøm 10xx og 11xx åbner når den gamle hal er færdig renoveret, samt 1xx plask og leg i varmtvandsbassin.

Holdnavn

Alder

 

Holdbeskrivelse

Plask og Leg m. Mor eller far på 120 cm

(Småbørnssvøm)

2xx

Fra 4 år

Skal kunne

Da dette er et af de første hold STT tilbyder, er der ingen krav til, hvad svømmeren skal kunne. Her startes fra bunden af og der arbejdes roligt op ad.

Småbørnssvøm kan komme i naturlig forlængelse af babysvømning, men kan også være en god start og skabe tryghed for barnet der ikke har svømmet før.

Vil lære

 • Fortrolighed og tryghed i vand
 • Undervisning gennem leg og historier
 • Motorik og vejrtrækningsteknikker
 • Svømmehalsregler
 • Forældre er med til at støtte børn der er usikre i vand
 • 27 grader varmt vand

På dette hold vil STT hjælpe barnet med at blive mere fortroligt med vandet sammen med enten mor eller far. Al undervisning foregår igennem leg dvs. hoppe-, pjaske-   & dykkerlege i vandet. Der vil være fokus på vejrtrækningsteknikker i et passende niveau, motoriske øvelser og bevægelse i vand.

Undervisningen er kreativ og kan fx blive mere interessant, ved at undervisningen foregår gennem en historie eller fortælling.

Der vil lægges vægt på, at det kan være første gang i svømmehal. Derfor vil   svømmehallens regler også blive lært her.

Plask og leg (Vandtilvænning) på 80 cm dybde

3xx

4-6 år

Skal kunne

Da dette er et af de første hold STT tilbyder, er der ingen krav til, hvad svømmeren skal kunne. Her startes fra bunden af og der arbejdes roligt op ad.

Småbørnssvøm kan komme i naturlig forlængelse af babysvømning eller plask og leg med mor eller far, men kan også være en god start og skabe tryghed for barnet der ikke har svømmet før.

Vil lære

 • Fortrolighed og tryghed i vand
 • Undervisning gennem leg og historier
 • Motorik og vejrtrækningsteknikker
 • Grundlæggende principper i svømningen
 • Svømmehalsregler
 • 27 grader varmt vand

På dette hold vil STT hjælpe barnet med at blive mere fortroligt med vandet på egen   hånd. Al undervisning foregår igennem leg dvs. hoppe-, plaske- & dykkerlege i vandet. Der vil være fokus på vejrtrækningsteknikker og de grundlæggende principper i svømningen i et passende niveau. Undervisningen er med motoriske øvelser og bevægelser i vandet. Fx lærer børnene at flyde på både maven og ryggen, så barnet på den måde lettere vil kunne lære at svømme i vandoverfladen.

Undervisningen er kreativ og kan fx blive mere interessant, ved at undervisningen foregår gennem en historie eller fortælling.

Der vil være mulighed for at bruge bælte, målet er at dette hjælpemiddel er væk   omkring jul eller før.

Der vil lægges vægt på, at det kan være første gang i svømmehal. Derfor vil   svømmehallens regler også blive lært her.

Begynder A - 120 cm dybde

4xx

5-7 år

Skal kunne

Holdet her er rettet mod de børn, som kommer hhv. Fra  Babysvøm eller Plask & Leg – men også til de børn, som ikke har gået til svømning før, dog skal børnene som ikke tidligere har gået til undervisning være nogle store vandhunde, og være klar til at lege og pjaske i vandet sammen med andre børn.

Vil lære

 • Skal være glade for vand
 • Svømmeren vil lære at flyde på maven og på ryggen
 • Motorik og vejrtrækningsteknik
 • Grundlæggende principper i svømningen
 • Bevægelse i vand og fremdrift
 • Svømmehalsregler

På dette begynderhold vil instruktøren indimellem benytte sig af diverse hjælpemidler.

Svømmerne vil lære at udvikle sine færdigheder inden for vejrtrækning, motorik og fremdrift i vand. Svømmeren vil også lære glæden ved vand, og målet er, at svømmeren bliver en stor vandhund der kan lide at dykke, hoppe og sprøjte med vand, men som selvfølgelig også er klar til at lytte.

Da det er et af de første hold barnet kan blive tilmeldt, vil svømmehallens regler også blive gennemgået her.

Begynder B - 120 cm dybde

5xx

7-9 år

Skal kunne

Holdet her er rettet mod de børn, som ikke har gået til svømning før, som er lidt forsigtige i vandet og ikke så tosset med at pjaske og få hovedet under vand.

På dette hold vil der blive taget hensyn til de forsigtige børn.

Vil lære

 • At blive glad for vandet
 • Svømmeren vil lære at flyde på mave og ryg
 • Grundlæggende principper i svømningen
 • Motorik og vejrtrækningsteknik
 • Bevægelse i vand og fremdrift
 • Svømmehalsregler

På dette hold vil barnet lærer at blive fortroligt med vand og blive glad for det. Barnet vil lære at få hovedet under vandet, hoppe i vandet fra kanten, og kunne lide at få vand i hovedet.

Da det er et begynderhold vil instruktøren benytte sig af diverse hjælpemidler, målet er at disse bliver mindre og mindre benyttet igennem efteråret, således at barnet får en større forståelse af bevægelse i vandet uden hjælpemidler.

Svømmerne vil lære eller udvikle sine færdigheder inden for vejrtrækning, motorik og   fremdrift i vand. Desuden skal svømmeren lære at flyde på både maven og ryggen, så barnet på den måde lettere vil kunne lære at svømme i vandoverfladen.

Da det er et af de første hold barnet kan blive tilmeldt, vil svømmehallens regler blive   gennemgået her også.

Let øvede - 120 cm dybde

6xx

6-8 år

Skal kunne

 • Kan have hovedet under vand
 • Har en forståelse for vejrtrækning, som er blevet indøvet på Begynder og Plask & Leg
 • Kan flyde på mave og ryg
 • Kan lave kolbøtter i vandet
 • Kommer frem i vandet med kroppen forholdsvis højt i vandoverfladen.
 • Har lært de grundlæggende principper i svømning dvs. flyde, svømme på maven/på ryggen.

Holdet her er til børn, der tidligere har gået til svømning eller er en stor vandhund, som gerne vil lærer at svømme. Det er vigtig at børnene kan svømme ved egen kraft (uden hjælpemidler)

Vil lære

 • At svømme crawl og rygsvømning.
 • Motorik og vejrtrækningsteknikker udvikles
 • Der arbejdes på at kunne svømme længere, uden så mange pauser.
 • Målet er, at svømmerne sidst på sæsonen skal prøve at svømme ude på det dybe ved egen kraft.

Der undervises i crawl og rygcrawl, hvor vejrtrækningen vil indlæres i stilarterne. Der vil fortsat blive undervist i at flyde på mave og ryg, det optimeres så svømmeren indlærer at mindske vandmodstanden når de svømmer.

En del af undervisningen foregår igennem leg, dvs. hoppe-, dykke- & svømmelege for at holde motivationen oppe.

Målene i løbet af sæsonen er, at svømmerne bliver bedre og bedre til at svømme, og   dermed skal bruge færre pauser i deres svømning. Til sidst i sæsonen vil   svømmerne begive sig ud på det dybe for at se, hvordan det er.

Øvede - 120 cm dybde

7xx

8-10 år

Skal kunne

 • Svømme fornuftig crawl og rygsvømning, hvor vejrtrækningen er tilpasset stilarterne
 • Kan klare at svømme et par baner på tværs af bassinet uden pause – der er ikke mulighed for at bunde.
 • Har lært de grundlæggende principper – dvs. kunne flyde på maven og ryggen, kan svømme flere baner enten på maven eller på ryggen.

Vil lære

 • Stilarter: begyndende butterfly, samt udvikle crawl og rygsvømning
 • Kolbøtter og andre færdigheder der er lært på tidligere hold vil blive inddraget i vendinger.
 • Hovedspring og andre spring

Øvet svømmere kan svømme flere baner ved egen kraft. Der vil blive undervist i crawl og rygsvømning, som videreudvikles fra de forrige hold. Der vil være introduktion til butterfly og dets bevægelser.

Da der svømmes på det dybe skal svømmerne lære at komme ned på bunden og trykudligne.

Selvom svømmerne er blevet gode, skal der stadig leges og konkurreres på et passende niveau, så svømmeren bliver motiveret og syntes det er sjovt.

Hovedspring indlæres hos svømmerne både fra kant og skammel - hvis bunden sættes 200 cm.

Rutineret

8xx

10+

Skal kunne

 • Svømmeren skal have gået på et øvet hold for at kunne tilmelde sig dette hold
 • Være klar på at svømme flere baner af gangen på langs af bassinet (25m) – dvs. 50m, 100m eller 200m uden pause.
 • Have en god vandfornemmelse – dvs. ligger lige i vandet
 • Skal kunne svømme god crawl, rygsvømning og begyndende butterfly. 

Vil lære

 • God butterfly og begyndende brystsvømning
 • Andre vandaktiviteter, såsom livredning, vandpolo mm.

Selvom svømmerne er blevet gode til crawl og rygsvømning udvikles der fortsat på dette, samt butterfly. Der begyndes på brystsvømning. Dvs. at svømmeren kommer alle de kendte 4 stilarter rundt og bliver erfaren   herfor.

Programmet for denne undervisning/træning er teknik inde for stilarterne, dykning,   holdkapper og øvelser i livredning samt andre lege i vandet med bold og   svømmefødder.

Begynder for junior

(vandskræk)

14xx

10+

Skal kunne

Holdet her er rettet mod de børn, som ikke har gået til svømning før, som er forsigtige i vandet og ikke er så tosset med at få hovedet under vand.

Målet for dette hold er at give børnene en fornemmelse for vandet, således at de føler sig trygge i dette element. Vi kalder denne fornemmelse for vandtilvænning.

Der vil svømmes på langs af bassinet, altså 25m bassin – hvis svømmeren ikke tør svømme på det dybe respekteres dette, og der bliver undervist der, hvor svømmeren kan bunde hele tiden, indtil svømmeren er blevet mere tryg.

Vil lære

 • At føle sig tryg i vandet
 • de grundlæggende principper i svømning, dvs. crawl/rygcrawl
 • at flyde på maven og ryggen
 • at dykke og hoppe i vandet.
 • Motorik og vejrtrækningsteknik
 • Bevægelse i vand og fremdrift
 • Svømmehalsregler

På dette hold vil der blive taget hensyn til de forsigtige og usikre børn, dvs. børn med vandskræk er meget velkomne.

Da det er et   begynderhold vil instruktøren benytte sig af diverse hjælpemidler, målet er at disse bliver mindre og mindre benyttet igennem efteråret, således at barnet får en større forståelse af bevægelse i vandet uden hjælpemidler.

Derudover vil børnene også lærer svømmehallens regler.

Let øvet for junior

15xx

10+

Skal kunne

Holdet her er til børn, der tidligere har gået til svømning, men som ikke den store   vandhund, men gerne vil lære at svømme

 • Kan have hovedet nogenlunde under vand
 • Har en forståelse for vejrtrækning, som er blevet indøvet på Begynder
 • Kan flyde på mave og ryg
 • Kan lave kolbøtter i vandet
 • Kommer frem i vandet med kroppen forholdsvis højt i vandoverfladen.

Holdet svømmer på den lange led, og skal derfor kunne svømme på den dybe del – der vil være mulighed for at gribe fat i kant eller banetorv.

Vil lære

 • At svømme crawl og rygsvømning
 • Introduktion til hhv. Butterfly og brystsvømning
 • Motorik og vejrtrækningsteknikker udvikles
 • Der arbejdes på at kunne svømme længere, uden så mange pauser.

Der undervises i crawl og rygcrawl, hvor vejrtrækningen vil indlæres i stilarterne. Der vil fortsat blive undervist i at flyde på mave og ryg, det optimeres så svømmeren indlærer at mindske vandmodstanden når de svømmer.

En del af undervisningen foregår igennem andre vandaktiviteter, såsom spring fra   vippe, dykning, vandpolo, livredning og forhindringsbaner.

Målene i løbet af sæsonen er, at svømmerne bliver bedre og bedre til at svømme, og   dermed skal bruge færre pauser i deres svømning. Til sidst i sæsonen vil svømmerne begive sig ud på det dybe for at se, hvordan det er.

Vi gør opmærksom på at Babysvøm 10xx og 11xx åbner når den gamle hal er færdig renoveret, samt 1xx plask og leg i varmtvandsbassin.