Ordinært repræsentantskabsmøde for VAT Copenhagen

2019-09-27

Ordinært repræsentantskabsmøde for VAT-Copenhagen 

Afholdes: tirsdag d. 29. oktober kl. 19.00.

Adresse:
Endnu ikke fastlagt.

Agenda:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om Startfællesskabets organisatoriske virksomhed ved formanden for Startfællesskabets bestyrelse.
  3. Beretning om Startfællesskabets sportslige resultater og aktiviteter i det forløbne år samt fremtidige aktiviteter og målsætninger ved Startfællesskabets cheftræner.
  4. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Orientering om de af medlemsklubberne udpegede bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af kasserer
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen,
VAT Copenhagens Bestyrelse
bestyrelsen@vatswim.dk