Ordinært repræsentantskabsmøde for VAT-Copenhagen

2018-10-09

Ordinært repræsentantskabsmøde for VAT-Copenhagen afholdes
tirsdag d. 23. oktober kl. 19.30.

Adresse:
Campus (det nye Bibliotek)
Pilehaveskolen
Horsbred 197, 2625 Vallensbæk

Agenda:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om Startfællesskabets organisatoriske virksomhed ved formanden for Startfællesskabets bestyrelse.
  3. Beretning om Startfællesskabets sportslige resultater og aktiviteter i det forløbne år samt fremtidige aktiviteter og målsætninger ved Startfællesskabets cheftræner.
  4. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af formand og kasserer. Da det er lige år er formand på valg og kassereren ønsker at træde tilbage.
  8. Orientering om de af medlemsklubberne udpegede bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

 

Med venlig hilsen,
Torben Hjalholt
Formand, VAT-CPH
formand@vatcph.dk