Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling  

2018-02-08

Swim Team Taastrup indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling tirsdag, d. 27. februar 2018, kl. 19:00 i TIC mødelokale 1

Dagsorden iflg. vedtægterne er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse
  På valg er:
       Karen Høffer (modtager ikke genvalg)
       Bent Stanley Madsen (modtager ikke genvalg)
       Helle Cornelius-Knudsen (kan muligvis genvælges)
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling afholdes.

På vegne af STT.

Helle Cornelius-Knudsen
Formand STT