For at se kriterier for oprykninger til K3, kan der klikkes her.

SMART-mål er en samlet betegnelse for:

Specifikt
Målbart
Acceptabelt
Realistisk
Tidsafgrænset

Trænerne for K3 laver to langsigtede mål. Et for hvert halv år. Disse vil blive evalueret med klubben og revurderet efterfølgende.

Langsigtet mål for K3: ... (kommer over sommeren)

 

 

K3 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Mødetid 16.15        16.15    
Dryland              
Vand 16.30-17.30       16.30-17.30     
Udspænd  17.30-17.45       17.30-17.45     
Bassin type 25m       25m     
Bassin dybde 2 m        2 m    

 

 

Holdbeskrivelse

Trænings-pas

Læringskurve

Mål for svømmere / indhold af sæsonen

Mål for forældre

 

10-15 deltagere

Man er 0,5-1 år på holdet

Drenge 2007-2008

Piger 2008-2009

Svømmerne bliver udvalgt til dette hold fra svømmeskolen af. Svømmerne udvælges ud fra et sæt kriterier (se bilag), for at se, om de skulle have talent for svømning.

Udover at lære at svømme vil børnene få en lang række oplevelser og erfaringer med bevægelse af kroppen, både i vand og på land.

Børnene vil gennem konkurrencesvøm lære at sætte struktur på hverdagen, samt skabe faglige færdigheder.

Vi har stor fokus på, at svømmerne har det godt socialt sammen og får skabt gode venskaber.

 

2 x 60 minutter i vand

1 x 20-30 minutter dryland

Der arbejdes på 1 trænings-weekend

I vand

·         Cr

·         Ryg

·         Kolbøtter/ vendinger

·         (Hoved)spring

·         Flyde/ kropsstamme

·         Få hovedet under vand / dykke

·         Bold i vand

Dryland

Til konkurrence-svømning trænes der ikke kun i vandet. En stor del af træningen foregår også på land. Dette kan både være motoriske øvelser, konditionsøvelser, opvarmning eller udspænding. Træneren sørger for kreativ træning her.

Træneren udarbejder kortsigtede mål i løbet af sæsonen, samt et lang sigtet mål. Målene udarbejdes efter SMART-mål og skal løbene revurderes. Målene lægges på hjemmesiden.

Ingen deltagelse i stævner – svømmerne skal mærke glæden ved vandsport og få skabt sig erfaringer gennem udfordringer, forhindringer og lege. Træningen er bygget kreativt op og der er meget lidt banesvømning.

Man er velkommen til at deltage i Høje Taastrup Kommunes Mesterskaber, hvis dette ønskes.

 

Blive bevidst om de opgaver der er i klubben. Ønsker man at tage nogle er det skønt, men ellers ser man posterne an.