For at se kriterier for oprykninger til K1, kan der klikkes her.

SMART-mål er en samlet betegnelse for:

Specifikt
Målbart
Acceptabelt
Realistisk
Tidsafgrænset

Trænerne for K1 laver to langsigtede mål. Et for hvert halv år. Disse vil blive evalueret med klubben og revurderet efterfølgende.

Langsigtet mål for K1 (1. halvår): 
Målet med første halve sæson er, at få en masse erfaring fra de forskellige stævner, som vi skal deltage i. Herudover er målet for svømmerne også så vidt muligt at prøve at få nogle kravtider hjem til RÅM. I starten af sæsonen vil der også komme forskellige diasshows, hvor vi gennemgår de forskellige stilarters teknik i hhv. Butterfly, Ryg, Bryst og Crawl. Det er da målet, at svømmerne kan få implementeret den nye viden til deres egen svømning til træning og til stævner. Herudover er målet også at få det godt socialt sammen på holdet. 

 

Vandtider for K1 

Vandtiderne, drylandtiderne og opvarmningstiderne i denne sæson kommer til at se således ud, som det kan ses i skemaet.

Vi har inddraget lidt mere dryland end sidste sæson, så vi kommer tættere på en 50:50 træning mellem vandtræning og landtræning.

Vi vil forsøge, at lave landtræningen sjovere og mere meningsfuld med forskellige innovative øvelser, som kan overføres til vandtræningen.

Derudover vil vi, når den gamle hal åbner igen, begynde at danse, så der kommer lidt nyt og spændende landtræning, som samtidig også forbedre deres motorik og neuromuskulære koordinationsevne.

 

K1 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Mødetid 15.45  15.45         07.40  
Dryland       17.00-18.00       
Vand 16.00-18.00 16.00-17.30   18.00-19.30   08.00-10.00  
Udspænd  18.00-18.30 17.30-18.30    19.30-19.45    10.00-11.00   
Bassin type 25m 25m   50m   25m  
Antal baner 3 3   2   3  

 

 Rabatkode til Svømmespecialisten: Swim20

 

Holdbeskrivelse

Trænings-pas

Læringskurve

Mål for svømmere / indhold af sæsonen

Mål for forældre

 

Man er 2 år på holdet – ca. 15 deltagere

Drenge 2005-2006

Piger 2006-2007

Svømmerne skal være yngste årgangssvømmer, samt sidste år som børnesvømmer.

Svømmerne skal være engageret og ville deres svømning.

For at rykke op på K1 skal man opfylde et sæt kriterier.

I modsætning til K2 og K3 hvor man skal lære basis elementer i svømning, så begynder svømmerne på K1 at lære, hvad det vil sige at træne. Senere på VAT vil de træne igennem for de store præstationer i deres svømmekarriere.

Der forventes minimum 85% fremmøde fra hver enkel svømmer.

Der forventes en positiv indstilling til træningen, samt koncentration undervejs.

Der forventes at svømmeren kan engagere sig sammen med de andre og være en del af et stærkt fællesskab.

 

4 x 1,5-2 timer i vand

 

4 x 30-60 minutter dryland

 

Der arbejdes på 2 store træningslejre og evt. nogle trænings-weekender. Der forventes deltagelse til disse arrangementer.

 

Der udarbejdes en stævneplan som ligger på hjemmesiden. Der forventes deltagelse til så mange stævner som muligt i løbet af sæsonen.enter

1.      Lærer hvad det vil sige at træne

2.      Mål laves efter SMART-mål, og svømmerne skal inddrages i målene.

3.      Der svømmes efter kravtider og nåletider.

Træneren udarbejder kortsigtede mål i løbet af sæsonen, samt et lang sigtet mål. Målene udarbejdes efter SMART-mål og skal løbene revurderes. Målene lægges på hjemmesiden.

 Svømmerne skal som standard have kravtider til ØÅM og DÅM. Der stiles mod, at kravtider tages i medley løb eller få i alle 4 stilarter. Der stiles mod, at svømmerne går efter placeringer i deres årgang.

Børnegruppen stiler efter samme kravtider plus lidt fri snor.

 

Svømmerne skal kunne svømme 5-10m UV med god vending/start, SL og vandbrydning på 100-200 metre.

 

Det forventes at minimum en forælder pr. svømmer hjælper til i klubben.

 STT har behov for:

·   Officials modul 1+2

·   Holdledere

·   Bestyrelses-medlemmer

·   Deltagelse i udvalg

·   Hjælp til egne stævner mm.

 

Husk! Træneren leder og forældrene  støtter, svømmeren svømmer.