For at se kriterier for oprykninger til STT Årgang, kan der klikkes 'HER'

Beskrivelse:
STT Årgang er klubbens tredje konkurrencehold man møder, hvor holdet kun består af årgangssvømmere. Svømmerne er nu et sted i deres karriere, hvor svømningen skal prioriteres højt. På dette niveau forventer vi mere af svømmerne, som skal udvise commitment og viljestyrke til stævnerne og træningerne. 

Vi vil udvikle svømmernes tekniske kunnen i vandet mere perfektionistisk, og vi vil udvikle svømmernes fysik mht. styrke og udholdenhed endnu mere. Derudover prioriteres det også, at svømmerne udvikler en forståelse og fornemmelse for et svømmeprogram, og hvordan man pacer rigtigt. Til sidst skal svømmerne lære at være mere selvstændige og tage ejerskab i deres træning.

Målgruppe:
Pigerne er 12-13+ år, og drengene er 13-14+ år. Bemærk, at alle udvikler sig forskelligt, og derfor kan det være, at nogle rykker op tidligere og andre op senere, såfremt de opfylder oprykningskravene.
Holdet består af 24 svømmere og træner 6-7 gange om ugen á 1,5-2 timer i vandet. Herudover vil STT Årgang lave styrketræning 1-2 gange om ugen samt dryland 3 gange om ugen. Styrketræning vil indeholde øvelser med b.la. vægte.


Overordnet mål for STT Årgang:
Svømmerne skal kunne videreudvikle deres tekniske og fysiske kunnen indenfor svømningen samt opfylde de krav, der stilles for at kunne opnå en plads på STT Junior/Senior.
Svømmerne skal tage fuldt ud ejerskab for deres træning og arbejde for at blive bedre til hvert træningspas. Derudover skal svømmeren forstå vigtigheden af både vand- og landtræning samt skadesforebyggende træning såsom elastik- og smidighedstræning.
Svømmerne skal i alle år på STT Årgang vise en positiv forbedring målt på Rudolph point.
Ydermere ligger vi vægt på, at svømmerne opnår en hvis form for svømmeopdragelse, der skal sikre en bedre træning i og med de har respekt for holdkammerater, ligger og overhaler på den rigtige måde på banen mm.

Målsætning for svømmeren:
I løbet ad sæsonen vil trænerne i samarbejde med svømmerne udarbejde individuelle mål, så svømmerne bliver mere målrettet med deres svømning. Det er også på STT Årgang, at man lærer at stræbe efter at nå forskellige mål. Vi tager udgangspunkt i den enkelte svømmers mål, så alle svømmere trives i sporten, og så de føler, at de gør det for dem selv. Svømmeren skal selv tage ejerskab for målene og sørge for, i samarbejde med træneren, at de føres ud i livet. Målsætningerne vil være langsigtede og ikke baseret på kortsigtede resultater.

Forventninger til svømmeren:

 • Svømmeren skal stræbe efter at mestre de kompetencer/tekniske mål, som der kræves for at oprykkes til STT Junior/Senior.
 • Svømmeren skal have en fremmødeprocent på 90% for at sikre en positiv udvikling og for at være en del af holdet på det sociale plan.
 • Svømmeren skal deltage i stævner og andre events i løbet ad sæsonen.
 • Svømmeren skal udvise commitment, og skal selv tage ejerskab for sin træning.
 • Svømmeren skal være selvstændig og selv prøve at finde måder at forbedre sig på ved at snakke med træneren.
 • Svømmeren skal støtte og opmuntre sine holdkammerater.
 • Svømmeren forventes at være et godt forbillede for alle andre hold i klubben dvs. man behandler andre godt, lærer fra sig, går ordentligt i bad og hilser gerne på andre i klubben.

Forventninger til forældrene:

 • Det forventes og er obligatorisk at mindst 1 forælder pr. svømmer engagerer sig aktivt i klubben og hjælper til. STT har brug for officials, holdledere, bestyrelsesmedlemmer, deltagelse i vores udvalg, hjælp til egne stævner mm.
 • Det forventes også, at hver forælder har læst ‘STT Håndbogen’ og ‘Stil gode spørgsmål’.
 • Det forventes, at hver forælder støtter op om træneren og træningen samt støtter op om de stævner og events, der bliver tilbudt.

Udstyr der forventes på STT Årgang:

 • STT T-shirt, STT Shorts, STT Badehætte og drikkedunk
 • Indendørssko til dryland
 • Alignment plade fra FINIS (Svømmeplade)
 • Arena Zoomers (Svømmefødder)
 • Focus Snorkel fra MP
 • Axis Dual-Function Pullbuoy fra FINIS
 • TYR Catayst 2 Håndpadler
 • Latexslange fra REFIT -> Den grønne model i 2m (Elastik)
 • Foam Roller

 

Stævner og Events:
STT Årgang deltager i løbet ad sæsonen i 8-12 stævner. Nogle af svømmerne vil dog tage kravtider til mesterskaber, hvorfor nogen vil have lidt flere stævner i sæsonen.

Derudover har vi 2 træningslejre som afholdes i efterårsferien og vinterferien, hvor vinterferien er i udlandet. I starten af sæsonen har vi en opstartstur sammen. Derudover har vi forskellige sociale arrangementer for holdet, så vi kan styrke det sociale og holdånden heriblandt træningsweekender.

 

Vandtider for STT Årgang i sæson 2020/2021:

 STT Årgang Mandag Tirsdag morgen Tirsdag Torsdag morgen Torsdag Fredag Lørdag
 Mødetid 16.15 5.15 16.15 5.15 17.30 15.45 9.00
 Vandtid 16.30-18.00 5.30-7.00 16.30-18.30 5.30-7.00 18.30-20.30 16.00-18.00 10.00-12.00
 Spisetid x x 18.30-18.45 x 18.15-18.30 x 9.45-10.00
 Dryland 18.00-19.00 7.00-7.15 18.45-19.30 7.00-7.15 17.30-18.15 18.00-18.30 9.00-9.45
 Bassintype 25m 25m 25m 50m 25m 50m 50m
 Antal Baner 6 baner 4 baner 5 baner 3 baner 5 baner 4 baner 4 baner

 

Holdbeskrivelsen kan læses ovenfor!