Beskrivelse:
STT-T* er primært et hold for svømmere, der ikke har lysten/niveauet til at kunne rykke op i startfællesskabet VAT-CPH. Svømmerne kommer enten fra VAT, K-holdene eller dygtige svømmere i Svømmeskolen. Holdet arbejder efter devisen, der siger, at vi skal blive bedre til det vi allerede er gode til – OG det skal være sjovt, afvekslende, ambitiøst og ejerskabende. Holdet danner fundamentet for svømmeskolens kommende undervisere, hvorfor der i træningen bliver stillet forventninger til svømmernes aktive deltagelse og refleksioner over egne og kammeraternes bevægelse i vandet.

Målgruppe:
Svømmerne er alt fra 13 til 20 år. STT-T* har 2-3x1,5-2timers vandtræning samt 2x30min. landtræning om ugen. Holdet består af 25 svømmere.

Mål for STT-T*:
Sæsonen bliver periodiseret, hvor der lægges vægt på starter, vendinger, stilarter, fysisk træning og udforskning i de 4 grundlæggende færdigheder. Periodiseringen bliver planlagt med afsæt i holdets svømmere og stævneaktiviteter, sådan at alle kan opleve fremgang og tilpassede udfordringer. Målet er derfor meget individuelt pr. svømmer.

Målsætning for svømmeren:
Der holdes holdmøder og individuelle samtaler med svømmerne, hvor mål og motivation debatteres. Hensigten er, at ALLE svømmerne bliver bedre og udfordres indenfor deres nærmeste udviklingszone og løbende gøres bevidste om læringsprocesser og formidling.

Forventninger til svømmeren:
Bliver snart opdateret...

Forventninger til forældre:

  • Det forventes og er obligatorisk at mindst 1 forælder pr. svømmer engagerer sig aktivt i klubben og hjælper til. STT har brug for officials, holdledere, bestyrelsesmedlemmer, deltagelse i vores udvalg, hjælp til egne stævner mm.
  • Det forventes også, at hver forælder har læst 'STT Håndbogen' og 'Stil Gode Spørgsmål'.  


Udstyr der forventes på STT-T*:
Bliver snart opdateret...

Stævner & Events:
Holdet deltager i 2-3 stævner hvert halvår. Derudover tilsigtes det, at holdet tilbydes en påsketræningslejr og nogle træningsweekender i løbet ad sæsonen. 


Vandtider for T-Stjerne i sæson 2019/2020:

 T*

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
 Mødetid              
 Dryland              
 Vand              
 Udspænd              
 Bassin  type              
 Antal               

 

Holdbeskrivelsen kan læses ovenfor!